top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תilanzomer

מהם 12 הצעדים / מה הפירוש של 12 הצעדים - מדריך מקוצר

מבט חיצוני על 12 הצעדים משאיר אותנו תוהים - למה התכוון המשורר? זה נראה קצת כמו עצות לחיים טובים בחמישה שקלים - אז מה בין זה לבין הדרך שהצילה לכל כך הרבה אנשים את החיים וגרמה לכל כך הרבה חיבור והעמקה למסתורי החיים.

אז לכל מי שתהה - מה הקטע של "12 הצעדים" - להלן פירוט שלהם ותרגום פשוט לשפה מעשית:


צעד 1: הודינו שאנו חסרי-אונים מול ההתמכרות (האתגר/ הבעיה/העניין) ושאבדה לנו השליטה על חיינו. תרגום: נודה שיש לנו בעיה, נישיר מבט אל העובדה שאנו לא מצליחים לטפל בעניין לבדנו, נודה שאנו לא יודעים, נרפה מהדעות שלנו, נקשיב, נתחבר לכל אותן סיטואציות בחיינו שהן לא בשליטתנו.

צעד 2: הגענו לאמונה שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר לנו את שפיות דעתנו. תרגום: נזכרנו ברגעים בהם קיבלנו עזרה, הכרנו במגבלותינו וביכולת של קבוצה או קהילה לעזור לנו, נפתחנו אל האפשרויות של תקווה והחלמה.

צעד 3: החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו. תרגום: אנחנו מאפשרים לחיים להיות בעלי משמעות עבורנו, מחליפים את השאלה "מה אני רוצה?" בשאלה "מה עלי לעשות?" ומי שכבר בשל - מנסה להתפלל.

צעד 4: עשינו חשבון נפש מוסרי, נוקב וחסר פחד. תרגום: אנחנו מסתכלים על ואל הנפש שלנו ובמיוחד על הטינות, הפחדים והכאבים שאנו נושאים עימנו ושואלים את עצמנו שוב ושוב באומץ "אילו חלקים באופי שלי באים לידי ביטוי בעניינים השונים?".

צעד 5: התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו. תרגום: הסרנו את מחסומי הבושה שמונעים מאיתנו להשתנות, להתפתח ולצמוח.

צעד 6: היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו. תרגום: שאלנו את עצמנו איך יראו חיינו כאשר נשתנה וכאשר התקשינו לראות את השינוי והתקווה, ביקשנו עזרה.

צעד 7: ביקשנוהו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו. תרגום: התפללנו לאלוהים (כפי שאנו מבינים אותו) שיעשה נס וישנה את האופי שלנו (וגם לקחנו על עצמנו מעשים המחזקים שינוי שכזה).

צעד 8: עשינו רשימה של כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על כל מעשינו בפניהם כולם. תרגום: הבנו שכל מה שעשינו בעבר, וכל פגיעה שפגענו, נוכחת ומשפיעה על חיינו עכשיו והכנו את עצמנו לתקן כל מה שאפשר.

צעד 9: כיפרנו על מעשינו במישרין בפני אנשים אלו כאשר הדבר ניתן, פרט למקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים. תרגום: לקחנו את כל הזמן ותשומת הלב הדרושים לתקן את הנזקים שעשינו בעבר, במידת האפשר.

צעד 10: המשכנו בחשבון הנפש, וכאשר שגינו, הודינו בכך מיד. תרגום: הפכנו את צעדים 4-9 לתרגול רצוף שאנו עורכים מידי זמן מה.

צעד 11: חיפשנו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי שלנו עם אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו עבורנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת. תרגום: תרגלנו תפילה והתבוננות על מנת להבין בברור מה עלינו לעשות ועל מנת לקבל כוח לעשות זאת.

צעד 12: משעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת בשורה זו למכורים נוספים וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו. תרגום: הבנת הנתינה כמפתח להטמעה העמוקה של השינוי.


253 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page