top of page

קורס מבוא לפסיכולוגיה ביהדות -
בשיטת ד"ר יאיר כספי - מאי 2022
10 מפגשים בני 3 שעות בהם נחבר הודייה, כאב, שמחה ותפילה.

 

"12 הצעדים ככלי טיפולי"
12 מפגשים של 3 שעות
קורס ערב - החל מה-2 במרץ.
קורס בוקר - החל מה-25 באפריל.

למטפלים, לחוקרי-רוח ולמחפשי-דרך

סדנאות לתלמידים

סדנאות לצוותים חינוכיים

סדנאות  להתחבר לחיים  לצוותי מורים נועדו להכיר למורים את התפישה על פיה "ההפך מהתמכרות זה חיבור", את הצמאון שנוצר לקשר וחיבור והשימוש בסמים כתחליף קנוי לקשר. הסדנא מבוססת על סיפורי-מקרה של מטופלים, יחד עם דיון משותף על האפשרויות השונות להעביר לתלמידים את ההבנה לגבי המחירים השונים, והנלווים, שהם משלמים או עתידים לשלם על הניסיון "לקנות חיבור".

סדנאות  להתחבר לחיים  מיועדות לבני נוער במסגרות שונות ומיועדות לחשוף את הנוכחים לסכנות ולמחירים החברתיים, הרגשיים והפיזיים הקשורים לשימוש בסמים הנפוצים אצל בני הנוער.

האינפורמציה המובאת בסדנא מבוססת בעיקרה על המפגש הישיר של המנחה עם צעירים שנפגעו מסמים במסגרת עבודתו ב"כפר איזון" ומשולבת בהכרות האישית והמקצועית שלו עם נזקי הסמים הנפוצים הללו בשני העשורים האחרונים.

הסדנא נערכת כמעגל שיחה שבו אני מביא את הידע בגובה העיניים ובאופן שמאפשר לבני-הנוער להרגיש שרואים אותם ואכפת מהם.

  • Facebook Social Icon
bottom of page