top of page

מהם  "12 הצעדים"

"12 הצעדים" היא דרך עבודה רוחנית המשלבת כלים ורבדים רגשיים, נפשיים והתנהגותיים אשר נוצרה במקביל וכהשלמה להווצרותן של קבוצות "אלכוהוליסטים אנונימיים" לפני כ-80 שנה.

הדרך הוכיחה את עצמה, בפועל וגם במחקרים אקדמיים, כבעלת יעילות בהקטנת הסיכוי לחזרה להתמכרות ובעצם מכוונת לתקן את השורשים הרוחניים של ההתמכרות - הריקנות הרוחנית וההתמכרות לאופי ולאגו שלנו.

יש נטייה לערבב ולבלבל, גם אצל אנשי מקצוע מהתחום, בין קבוצות התמיכה האנונימיות, שאימצו את "12 הצעדים" ככלי עבודה מרכזי, לבין דרך העבודה עצמה שאינה מרוכזת כלל במושא ההתמכרות אלא מטפלת ונוגעת ברבדים הרגשיים, הנפשיים והאמוניים-רוחניים אשר מבקשים להשתנות ולגדול.

"12 הצעדים" אכן הופיעה והתבססה בעולם כדרך עבודה עבור מכורים, אך בעשורים האחרונים, עם התרחבות ההבנה בשורשים התרבותיים של תופעת ההתמכרות, ויחד עם הופעת הביטוי "כולנו מכורים", הפכה לדרך עבודה רוחנית הפתוחה לכלל האנשים המוכנים ורוצים לעשות שינוי משמעותי בחייהם.

להלן פירוט של "12 הצעדים" ותרגום פשוט שלהם לשפה מעשית:

צעד 1: הודינו שאנו חסרי-אונים מול ההתמכרות (האתגר/ הבעיה/העניין) ושאבדה לנו השליטה על חיינו.

תרגום: נודה שיש לנו בעיה, נישיר מבט אל העובדה שאנו לא מצליחים לטפל בעניין לבדנו, נודה שאנו לא יודעים, נרפה מהדעות שלנו, נקשיב, נתחבר לכל אותן סיטואציות בחיינו שהן לא בשליטתנו.

צעד 2: הגענו לאמונה שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר לנו את שפיות דעתנו.

תרגום: נזכרנו ברגעים בהם קיבלנו עזרה, הכרנו במגבלותינו וביכולת של קבוצה או קהילה לעזור לנו, פתחנו את האפשרות לתקווה והחלמה.

צעד 3: החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו.

תרגום: אנחנו מאפשרים לחיים להיות בעלי משמעות, מחליפים את השאלה "מה אני רוצה?" בשאלה "מה עלי לעשות?" ומנסים להתפלל.

צעד 4: עשינו חשבון נפש מוסרי, נוקב וחסר פחד.

תרגום: אנחנו מסתכלים על הנפש שלנו ובמיוחד על הטינות, הפחדים והכאבים שאנו נושאים עימנו ושואלים את עצמנו שוב ושוב באומץ "מה היה החלק שלי בעניין ואילו חלקים באופי שלי באים לידי ביטוי בעניינים השונים?".

צעד 5: התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו.

תרגום: הסרנו את מחסומי הבושה שמונעים מאיתנו להשתנות ולהתפתח.

צעד 6: היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו.

תרגום: שאלנו את עצמנו איך יראו חיינו כאשר נשתנה וכאשר התקשינו לראות את השינוי והתקווה, ביקשנו עזרה.

צעד 7: ביקשנוהו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו.

תרגום: התפללנו לאלוהים (כפי שאנו מבינים אותו) שיעשה נס וישנה את האופי שלנו.

צעד 8: עשינו רשימה של כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על כל מעשינו בפניהם כולם.

תרגום: הבנו שכל מה שעשינו בעבר, וכל פגיעה שפגענו, נוכחת ומשפיעה על חיינו עכשיו והכנו את עצמנו לתקן כל מה שאפשר.

צעד 9: כיפרנו על מעשינו במישרין בפני אנשים אלו כאשר הדבר ניתן, פרט למקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים.

תרגום: לקחנו את כל הזמן ותשומת הלב הדרושים לתקן את הנזקים שעשינו בעבר, במידת האפשר.

צעד 10: המשכנו בחשבון הנפש, וכאשר שגינו, הודינו בכך מיד.

תרגום: הפכנו את צעדים 4-9 לתרגול רצוף שאנו עורכים מידי זמן מה.

צעד 11: חיפשנו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי שלנו עם אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו עבורנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת.

תרגום: תרגלנו תפילה והתבוננות על מנת להבין בברור מה עלינו לעשות ועל מנת לקבל כוח לעשות זאת.

צעד 12: משעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת בשורה זו למכורים נוספים וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

תרגום: הבנת הנתינה כמפתח להטמעה העמוקה של השינוי.

bottom of page