top of page

איך נראה תהליך התמודדות עם משבר גירושין?

"החיים כג'יפ" – עוברים לחדר הכושר...

במאמר הקודם ראינו את חיינו כג'יפ ואת המשבר כבעיה באחד או יותר מהגלגלים אך מכיוון שגלגלים אפשר להחליף בקלות אבל בעולם הנפשי שלנו יש צורך בהשקעה לאורך זמן, אתאר את תהליך החזרה לחיים דווקא במונחים מעולם הכושר והגוף.

 

עברנו אירוע טראומטי, לפעמים אפילו ניתן להשוותו לניתוח אחרי מחלה ממושכת, וכעת אנחנו מתחילים את ההתאוששות הגופנית שלנו. את ארבעת הגלגלים הפגועים נדמה הפעם ל"שרירים נפשיים" שנפגעו ו/או התנוונו ותהליך החזרה לחיים הופך לאימון הכולל פיזיותרפיה, בניית מסת שריר, פיתוח הכושר והסיבולת, וטיפוח הקואורדינציה ביניהם.

 

בתחילת התהליך מצפה לנו שלב אבחון שנועד לבדוק את מצב השרירים ולקבוע תוכנית ראשונית ובסיסית שתתווה את הדרך להחלמה. נספר ונשמע את הסיפור "איך הגעתי עד הלום...", נבדוק דמיון לסיפורים אחרים מהעבר ונסקור את מצב השרירים העיקריים: המשפחה, החברים, המקצוע והתחביבים.

 

בשלב הבא נבנה תוכנית ראשונית עבור כל אחד מהשרירים: עבור שרירים מנוונים נפתח תוכנית "פיזיותרפיה" ועבור שרירים חלשים נבנה תוכנית חיזוק. שרירים שמתפקדים טוב נרתום להרמת המורל ולחיזוק הבטחון העצמי במהלך התהליך כולו.

 

אחרי האבחון ובניית מודל העבודה הבסיסי, נעבוד במקביל על המשך פיתוח, חיזוק ותיאום העבודה של השרירים השונים, יחד עם התמודדות עם הקשיים הרגשיים והאתגרים המעשיים שבתהליך הפרידה. בשלב זה נקדיש גם לפיתוח הכושר והסיבולת של השרירים וגם לאיזון ושיתוף הפעולה ביניהם.

 

שלב האבחון אורך כ-2-3 פגישות, שלב ה"פיזיותרפיה" אורך כ-3-4 פגישות ושלב בניית הכושר והסיבולת אורך כ-8-10 פגישות. במהלך הפגישות יש גם מקום לתהליך הרגשי של ההתמודדות עם האובדן (חמשת שלבי האבל...), לתהליך הפרקטי (הסכמים, גט, משמורת וכדומה) ולהתמודדות עם עניינים נוספים שעולים במקביל (כי הרי אנחנו לא במעבדה סגורה...). לאחר מכן נעבור לשלב תחזוקה של פגישות במרווחים גדולים יחסית (כפעם בחודש) על מנת לקבע את ההישגים ולעבד את ההתפתחויות המעשיות והרגשיות.

 

זה שובר, זה עצוב, זה כואב, זה מאתגר, זה מלמד, זה מצמיח, זה מדייק, זה מרפא, זה מקדם, זה מחדש.

 

ליבי איתכם!

bottom of page